رئیس سازمان ثبت احوال: کارت ملی هوشمند جایگزین شناسنامه می شود

فدراسیون جهانی به اسکی روی آب بانوان ایرانی با حجاب اسلامی مجوز دادایرنا نوشت: معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت

تامین زیرساخت‌های ثبت‌نام و توزیع کارت هوشمند ملی در ادارات پست اردبیل

تسنیم نوشت: در ادارات اردبیل و شهرستان‌ها در مورد ثبت‌نام و پخش کارت هوشمند ملی به لحاظ زیرساخت و تجهیزات