همکاری ایران و واگن سازی روسیه وارد مرحله جدید شد

تصادف زنجیره‌ای ۲۳ خودرو در اتوبان تهران-قمدر مذاکرات هیات ایرانی به سرپرستی منصور معظمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت