همه مطالبات بازنشستگان فرهنگی پرداخت می‌شود/ اختصاص۳۵۰۰میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان

پزشک قلابی که پول‌ها را به حساب همسرش می‌ریخت به دام افتادسخنگوی دولت از افزایش اعتباراتی معادل ۳۵۰۰ میلیارد تومان