اولین همایش بانک ، بیمه و بورس در شهر کرج برگزار می شود

هوشمندسازی مراکز جهاد کشاورزی استان زنجان با فناوری های نویناولین همایش بانک ، بیمه بوری ، صندوق های سرمایه گذاری

همایش «حادثه ساختمان پلاسکو، درس هایی که باید آموخت» در البرز برگزار می شود

گشایش نمایشگاه آثار منتخب جشنواره خوارزمی ناحیه 3 آموزش و پرورش تبریزهمایش «حادثه ساختمان پلاسکو، درس هایی که باید آموخت»