آغاز هفته پر بارش در شرق و شمال ایران/ تهران جمعه نیمه ابری است

پرسپولیسی‌ها که تعلیق بودند چطور رفیعی و نریمان جهان را جذب کردند؟ایسنا نوشت: مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی کشور از

رویکرد برنامه‌های هفته پژوهش در البرز، فرا استانی است

رومانی در مهران نیروگاه هزار مگاواتی می‌سازدجانشین رئیس ستاد هفته پژوهش و فناوری استان گفت: در نظر داریم برنامه های