هشدار مسئولان وزارت بهداشت نسبت به شیوع بیماری های مشترک بین انسان و حیوان

تمبر نقش آرم پدافند غیر عامل رونمایی شدایرنانوشت :رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت