فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل: رسانه‌ها و خبرنگاران افسران جنگ نرم هستند

فیلم | حرف‌های مهم روحانی درباره نفت و سرنوشت تحریم‌هافرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل با بیان اینکه رسانه‌ها و