درآمد 9 هزار میلیارد ریالی دولت از مؤدیان مالیاتی فارس

همایش روز جهانی نابینایان و عصای سفید در استان«خبرجنوب» نوشت: مدیرکل امور مالیاتی فارس از درآمد مالیاتی 9 هزار میلیاردی