پرداخت یک هزار و 320 میلیارد ریال تسهیلات مالی در بخش صنعت

کهکشان‌های عجیب و غریب Arp 273/‌عکس روز ناسامجید خدابخش گفت: پرداخت یک هزار و 320 میلیارد ریال تسهیلات مالی تنها