مراجعه ۱۰ هزار بیمار به درمانگاه صحرایی شلمچه

ترافیک روان در جاده‌های استان اصفهان/تصادف فوتی نداشتیممهر نوشت: دبیر ستاد اربعین دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: طی ۷۲ ساعت