سفر های خارجی زمستانی و نوروزی چقدر آب می خورد؟

ادعای جنجالی روزنامه پیروزی درباره سروش رفیعی برای جلد دوشنبه‌اش!روزنامه توریسم نوشت : بسیاری از افراد به دلیل آگاه نبودن