فیلم | پخش پیام تصویری اصغر فرهادی در تجمع اعتراضی پیش از اسکار در هالیوود

لباس اصلی ترامپ لو رفت!اصغر فرهادی در پیام تصویری خود خطاب به خاضران در تجمع اعتراضی پیش از اسکار در