فیلم | هاشمی: من هم امتحان دارم؛ همه امتحان دارند؛ بسم‌الله بگو و کار کن

انتقادامام جمعه معمولان از نبود برخی ادارات در این شهریکی از ویدئوهای ساخته شده برای آیت الله هاشمی رفسنجانی در