هدف آیت‌الله هاشمی از تاسیس یک مدرسه خاص که دخترانش هم در آن درس خواندند

تصمیم رژیم صهیونیستی برای احداث دیوار نژادپرستانهمحسن هاشمی فرزند مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی اخیرا در سخنانی در مراسم نواختن

آیت الله هاشمی رفسنجانی افکار نو به جامعه عرضه می کرد/سیره هاشمی برای همه درس است

استان مرکزی سومین استان برتر در پیشگیری از مواد مخدر بوده استاستاد حوزه علمیه قم آیت الله هاشمی رفسنجانی را