هاشمی: در انتخاب رئیس شورا به خودم رأی دادم/۱۰ میلیون سفر باید با مترو انجام شود

توضیح یک عضو شورا درباره عکس حاشیه ساز مترو/ عکسایسنا نوشت: رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه من در