تعدادی از مسافران اتوبوس نی‌ریز سرباز بودند/ یک زخمی جان باخت

ازسرگیری جلسات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ در هفته اول بهمن ماهمهر نوشت: تعدادی از مسافران اتوبوس نی ریز که امروز