مرکل: مبارزه با تروریسم توجیهی برای فرمان اجرایی ترامپ علیه مسلمانان نیست

جانسون هم به دستور ترامپ واکنش نشان دادتسنیم نوشت: صدر اعظم آلمان انتقاد شدیدی به دستور اخیر ترامپ مبنی بر

امام جمعه بندرعباس: تریبون ها برای کشاندن جامعه به دعوا نیست

اسامی نامزدهای دو بخش سینما حقیقت اعلام شد/ «صفر تا سکو» با شش نامزدی در صدرامام جمعه بندرعباس با بیان

اوباما چطور پیروزی ترامپ را برای دخترهایش توضیح داد؟/ این آخرالزمان نیست!

صالحی: قرارداد ۷۰ میلیون یورویی تولید رادیو دارو در کشور منعقد شدمانند میلیون‌ها آمریکایی دیگر، باراک اوباما هم برای توضیح