مناقصات و مزایدات، مهمترین اخبار مورد نیاز روزانه مدیران صنایع کشور

فیلم | جزئیاتی درباره آخرین عملیات شهید حججیبخش عمده ای از اخبار اقتصادی کشور، مرتبط با حوزه های معاملات مالی

وضعیت تامین آب مورد نیاز ناحیه صنعتی شهرکرد به مرز قرمز رسید

فراخوان نخستین جشنواره فیلم تبریزفرماندار شهرستان شهرکرد گفت: وضعیت تامین آب مورد نیاز ناحیه صنعتی شهرکردبه مرز قرمز رسید. فراخوان