نگرانی‌های یک بازیگر درباره سرمای زمستان و کودکان کار؛ هر روز در خیابان چند «سمیه» می‌بینیم؟

سخنان صریح وزیر ارشاد درباره عملکرد صداوسیما: روزگار تک‌صدایی گذشته استنیما رییسی، بازیگر سینما و تلویزیون، یادداشتی در حمایت از