نوسان دلار در محدوده قیمتی ۳۸۰۰ تا ۳۹۰۰ تومان/سکه باز هم گران شد

احضار حمید روحانی به دادگاه به اتهام توهین به رییس جمهورمهر نوشت: در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت