کاراته‌کاهای نوجوان شهرداری سمنان مدال‌های خود را به اتش‌نشانان تقدیم کردند

بررسی مشکلات مخابراتی شهرک‌های صنعتی استان با حضور مدیرعامل مخابرات لرستانطی مراسمی با حضور برخی از پیشکسوتان ورزش و خانم