عکس | نمایی متفاوت از انبوه جمعیت امروز تهران بر روی پل کالج

آخرین وضعیت جسمانی آیت‌الله صانعیدر تصویر زیر نمایی از انبوه جمعیت امروز تهران را در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی