کیفیت پایین خدمات، علت قهر مردم با نمایندگى‌ها

استقبال رسمی رییس جمهوری قرقیزستان از روحانیمیزان نوشت: رئیس اتحادیه دارندگان اتوسرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش خودرو با انتقاد از