نمایش کاریکاتورهای زنده‌یاد ضیایی در خانه هنرمندان

روحانیون مجلس فعال‌تر می‌شوندنمایشگاه گزیده‌ای از آثار زنده یاد محمد‌رفیع ضیایی، پنجشنبه 30 دی ساعت 17 در خانه هنرمندان ایران