۵۹۲ نفر در حوادث رانندگی امسال آذربایجان غربی جان باختند

داوری اختلافات قراردادهای سینمایی مورد واکاوی صحیح قرار نگرفته استایرنا نوشت: مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی گفت: ۵۹۲ نفر از