نظرات فقهای شورای نگهبان درباره عضو زرتشتی شورای شهر و تئوری فراموش‌شده امام خمینی

تصاویر | بلاتکلیفی مسافران نجف در فرودگاه امام خمینی(ره)انتخاب نوشت:ماجرای سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد فارغ از آنکه