نشست هم اندیشی اتاق بازرگانی آبادان با رئیس دادگستری و دادستان این شهر

«زندگی زیر شلاق‌های مرگ» را از رادیو بشنویدبه منظور رفع مشکلات بازرگانان و فعالان اقتصادی منطقه، نشست هم اندیشی اتاق