امیر شهلا عضو شورای شهر مشهد: به بانوان شهرم بی‌احترامی کردند، ورزشگاه نرفتم

دردسرهای مرد میانسال ایرانی مقیم امریکا ، از عشق به دختر جوان کره ایعضو شورای شهر مشهد می‌گوید: «برای انتخابات