هواپیما جا نداشت، فقط مدیر مالی فدراسیون به ایران برگشت!

وزارت خارجه عربستان:‌ اسناد ویکی‌لیکس “جعلی” استمربیان ایرانی تیم ملی قصد داشتند به تهران برگردند اما فعلا برای آن‌ها بلیت