آخرین نتایج شمارش آرای انتخابات شورای شهر تبریز/ پیشتازی لیست امید

آغاز طرح ضیافت در ماه مبارک رمضان با هدف تامین نیازمندی‌های ضروری و جلوگیری از افزایش قیمت‌هابا پایان شمارش ۴۰۱