عکس | ترامپ مرد سال هفته نامه تایم شد/ تایم ایالات متحده را متفرقه کرد

اجرای طرح کدینگ در بازارهای روز کرج/ رصد تخلفات احتمالی در بازارها زیر ذره بین کمیته انضباطیدونالد ترامپ رئیس جمهور