فیلم | نادر اما واقعی؛ خراب کردن ۳ پنالتی در ۱۲ دقیقه

جدول جدید زمان‌بندی انتخابات خانه‌های مطبوعات منتشر شددر اتفاقی نادر در دنیای فوتبال، شب گذشته در لیگ رومانی، طی ۱۲