مدیرکل ارشاد لرستان: آرامش روحی و روانی زیربنای رشد هر جامعه محسوب می‌شود

کمپینی برای بی‌نیازی به گاز ترکمنستانمهر نوشت :مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از حمایت و تقویت موسسات قرآن