دیدار نمایندگان ۷۰۰ منتقد با مدیر‌کل دفتر موسیقی/ جشنواره موسیقی فجر اساسنامه‌دار می‌شود

مخالفت مجلس با ادغام صندوق فولاد در سازمان تأمین اجتماعیدر دیدار نمایندگان پویش «گواهی دست چپ» و مدیر‌کل دفتر موسیقی