آقای خاص باز به سکوها تبعید شد/ برای چه به بطری آب لگد می‌زنی؟

بمباران توئیتری ترامپ!ژوزه مورینیو به جرم بی احترامی به داور، بعد از اخراج در بازی اخیرش، یک جلسه اضافه هم