استفاده از پوست میگو برای ساخت کیسه‌های پلاستیکی دوستدار طبیعت

گوشت گوسفندی ۳۰ هزار تومانی در راه همدانایسنا نوشت: دانشمندان موفق به ساخت کیسه‌های پلاستیکی از پوست میگو شدند. گوشت