پودر جادویی که عمر میوه و سبزیجات خانه‌ را دوبرابر می‌کند!

صحنه‌ای کمیاب از شادی پرسپولیسی‌هاایسنا نوشت: محققان موفق به تولید یک پوشش نامرئی جدید برای مواد غذایی خوراکی شدند که

خیابان‌هایی که در آنها میوه رایگان پرورش داده می‌شود!/تبدیل مسیرها به باغ

افتخاری:به جای هزینه و اردوی خارجی،طلب بازیکنان را دادیممهر نوشت: محققان در استرالیا دست به ابتکار عمل بی‌سابقه‌ای زده و