هزینه 1200 میلیارد تومانی دولت یازدهم در حوزه بهداشت و درمان در مازندران

روزکارگر، روز تجلیل از رزمندگان اقتصاد مقاومتی استمقام عالی دولت در استان، در این مراسم با بیان این که دولت

پرداخت ۲۹۸ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در مازندران

آنفلونزا جدی ولی قابل پیشگیریپرداخت 298 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در مازندران معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع