۸۰ هزار میلیارد تومان، هزینه سالانه آلودگی هوا در ایران

چهره ماندگار فلسفه: ایرانی زده هستم نه غرب زدهایسنا نوشت: رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت که سالانه