تصاویر | بارش برف زمستانی در بجنورد، شاهرود و میامی

لزوم تحلیل انتقادی انرژی‌های نوبارش برف در نخستین روز از فصل زیبای زمستان چهره بجنورد در استان خراسان شمالی، شاهرود