جوان پاوه‌ای موفق به کسب مجوز تحصیل در پژوهشگاه انرژی‌های نو اتحادیه اروپا شد

مدیر کل ورزش و جوانان گیلان، عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی کاراته شدمیلاد روشنی مقدم دانش آموخته مهندسی برق در