پاییز ۲۰۱۷ منتظر ساعت‌های هوشمندهوگو باس، تامی هیلفیگر و مووادو باشید

وضعیت قرمز ۲۵۲تالاب ایران/ عامل؛ دخالت انسان و البته تغییر اقلیمبرخی از بزرگان قوم ساعت‌سازی جهان به‌زودی اولین ساعت‌های هوشمند