منتظری: تیم ملی نیاز به امکانات بیشتری دارد/ امیدوارم همانند جام جهانی ۲۰۱۴ نشود

۸ قرارداد سرمایه‌گذاری در بنادر امضا شدبازیکن تیم ملی فوتبال گفت: نباید مانند جام جهانی ۲۰۱۴ شود که شب قبل