تصاویر | منطقه‌ای بکر و ییلاقی به نام «چال منار اندیکا»

اینفوگرافیک | نگاهی به نرخ تورم روستایی، که حالا تک رقمی استمنطقه ییلاقی چال مناردر دامنه کوه منار از توابع