برگزاری مانور مقابله با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در ویستان پایین خرمدره

مسئولان باید التزام عملی به رهبری داشته باشندمانور مقابله با خطر شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان با حضور مدیرکل