اظهارات معاون ظریف بعداز دیدار با رئیس مجلس لبنان

سیدحسن نصرالله درباره تحولات حلب سخنرانی کردایرنا نوشت: حسین جابری انصاری تاکید کرد: بدون مبارزه موثر با افراط گرائی و