حق‌شناس: شوراى نگهبان صراحتا اعلام کند بانوان مى‌توانند مصداق رجل سیاسى مذهبى باشند یا خیر

فقط ۳۰ شرکت لیزینگ مجوز دارندایلنا نوشت:عضو ارشد حزب اعتماد ملی تاکید کرد: نهاد نظارتى شوراى نگهبان به جاى دوپهلو