مصباح یزدی: حاکمان عربستان اسلام را به دکانی برای رسیدن به پول و مقام تبدیل کرده‌اند

تصاویر | حلب پس از آزادیایرنا نوشت: رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: وحدت شیعه و سنی به