مسمومیت 11نفر بر اثر استنشاق گاز منواکسیدکربن در خوابگاه گرمسار

ایسنا نوشت: مسئول ستاد نوروزی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان گفت: بر اثر استنشاق گاز منواکسیدکربن 11نفر که در یک