مرکل به موضع ترامپ در قبال چین واکنش نشان داد

اظهارات نماینده آمریکایی درباره قانون‌شکنی آمریکا در موضوع تروریسممهر نوشت: صدر اعظم آلمان در واکنش به مواضع رئیس جمهور منتخب